Relle ajaveeb

Kolmapäev, oktoober 25, 2006

Tunnistuse hinded ( mina arvan)

Lugemine- 5
Kirjutamine- 4
Suuline eneseväljendus- 5
Inglise keel- 4
Matem- 4
Loodusõpetus- 5
Kunst- 5
Tööõpetus- 5
Kehaline kasvatus- 5
Muusika- 5